<< Terug naar hoofdmenu

 

 Charter der Woningbouwers

 

charter-der-woningbouwers

Met trots kunnen wij melden lid te zijn van het charter, dat u als bouwheer een pak garanties biedt en uw belangen maximaal beschermd zijn.  

Als lid van het Charter dienen wij aan een aantal voorwaarden te voldoen:

Ze zijn officieel erkend in categorie D, op zijn minst in klasse 2. Op die manier bewijzen dat ze op technisch, economisch en financieel vlak een gezonde onderneming zijn;

Ze engageren zich uitdrukkelijk om de bepalingen van de wet Breyne na te leven, waardoor u als bouwheer een heleboel wettelijke beschermingen geniet;

In geval van betwisting zullen ze eerst proberen tot een minnelijke schikking te komen via een erkend en dus neutraal bemiddelaar.

 

Meer concreet zal de aannemer u de volgende voordelen en garanties bieden:

 

1. Vaste prijs. Vooraf wordt er een totaalprijs vastgelegd, zodat u als koper weet hoeveel het project u zal kosten.

2. Voorschot. Vóór de aanvang van de werken heeft een bouwbedrijf heel wat opstartkosten. Toch zal een lid van het Charter u maar maximaal 5 % van het contractbedrag als voorschot vragen.

3. Tussentijdse factuurbetalingen. Eens de werken bezig zijn betaalt u enkel voor de reeds uitgevoerde werken, u betaalt vanaf dan m.a.w. geen voorschotten meer.

4. Oplevering. Een lid van het Charter hanteert 2 opleveringen. Eerst de voorlopige oplevering, waarbij u de gelegenheid heeft opmerkingen te maken. Pas een jaar later, wanneer de woning een volledige winter heeft doorgemaakt, volgt de definitieve oplevering. In die tussenliggende periode heeft u kunnen merken welke mankementen er eventueel nog aan de woning zijn, zodat deze alsnog kunnen hersteld worden.

5. Waarborg. Het bouwbedrijf stelt een financiële waarborg om zijn verplichtingen na te komen. Indien het werk niet volledig of niet correct wordt uitgevoerd, dan dient deze borgtocht als schadeloosstelling.

 

Door het hanteren van dit soort garanties zullen een hele hoop mogelijke problemen reeds op voorhand verholpen worden. U heeft er als koper dus alle belang bij om voor uw belangrijke bouwproject scheep te gaan met een betrouwbaar vakman. De leden van het Charter engageren zich dat ze alle bovenstaande bepalingen naleven, en dit zal u ook in het contract dat u met hen afsluit kunnen nalezen.

 

        logo-faba   logo-confederatie-bouw   logo-ontwikkelaars-woningbouwers