facebook
Dakisolatie

Dakisolatie

7 zaken waar je op moet letten bij dakisolatie

Wie een nieuwbouwwoning laat plaatsen, moet met veel zaken rekening houden, zoals dakisolatie. Doe je hiervoor een beroep op een bouwfirma (zoals BCA), dan kan je op beide oren slapen. Wil je toch nog even een check doen? Dan geven we je alvast een checklist mee.

Voorzie geen luchtspouw tussen isolatie en onderdak

Een dak is niet luchtdicht aan de buitenzijde. Als je dus een luchtspouw tussen de isolatie en het onderdak voorziet, krijg je verliezen door convectie en luchtstroming van buitenaf. Bovendien creëer je een groter risico op condensatie achter de isolatie doordat er meer buitenlucht (vooral kou en vocht in de winter) bij de constructie kan. Wil je dit vermijden?
Vul de ruimte in het dak volledig met isolatie.
Zorg dat het dak aan de buitenzijde winddicht is.
Creëer een goede dampdichtheid aan de binnenzijde van het dak.

Vermijd koudebruggen langs de isolatiemantel

We doen dit door ervoor te zorgen dat de isolatiemantel zo doorlopend mogelijk is. Wat bedoelen we hiermee? Je moet ervoor zorgen dat de dakisolatie aansluit op de muurisolatie of dat die elkaar zelfs overlappen. Kit of tape doet hier wonderen. We mogen hier uiteraard de elektrische leidingen of inbouwdozen niet vergeten.

Druk de isolatie niet samen

Isolatie werkt het best als het zijn vorm behoudt. Het heeft dus geen zin om bijvoorbeeld een isolatiedeken van 16 cm dik in een framewerk van 12 cm hoog te proppen.

 

Teveel isoleren bestaat niet

Je kan nooit overisoleren. Heeft iemand je verteld dat te veel isolatie schimmel veroorzaakt? Wij vertellen je het tegendeel: schimmel en condensatie ontstaan net doordat er te weinig isolatie voorzien is, de isolatie te dun is of doordat die niet correct geplaatst is.

Gebruik de juiste materialen voor lucht- en dampdichtheid

Een geïsoleerd dak dat helt, moet winddicht zijn aan de buitenzijde en lucht- en dampdicht aan de binnenzijde. Het komt er hier op aan om de juiste materialen te gebruiken:
Onderdak (dampopen + winddicht) = folies, platen
Dampscherm (damp- + luchtdicht) = aangepaste tapes in de naden, kit aan de randen

Slechte isolatiematerialen bestaan niet

Alles draait om hoe en waar je ze plaatst. Enkele belangrijke kenmerken:

  • Hoogste isolatiewaarde per cm dikte
  • Gemakkelijke plaatsing
  • Vochtgevoeligheid
  • Brandveiligheid
  • Akoestische isolatiewaarde
  • Duurzaamheid op lange termijn

Je isoleert maar één keer dus doe het meteen goed

Wie aan de slag gaat met een bouwfirma, kan er op vertrouwen dat het isoleren van een dak vakkundig en correct gebeurt. Maar het kan nooit kwaad om je eens extra te informeren over de manier van werken. Je krijgt meer inzicht in de opbouw van je woning en ondervindt onmiddellijk de mate van expertise van het bedrijf aan wie je de bouw van je droomwoning toevertrouwt.

wet-breyne

De Wet Breyne : Consumentenbescherming in de bouwsector

Woningbouwwet van 9 juli 1971

De wet-Breyne biedt de bouwer van een huis en de koper van een te bouwen woning (verkoop op plan, sleutel-op-de-deur) een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. Aannemers en projectontwikkelaars die het label van de Charter van de Woningbouwers dragen, verbinden zich ertoe strikt de wet-Breyne na te leven. Het label vormt een indicatie voor de betrouwbaarheid van de aannemer.

Het volledige toepassingsgebied komen uitgebreid aan bod in de folder:
“De Wet Breyne – Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA)”

Download pdf folder


Charter der woningbouwers

Charter der woningbouwers

Charter der Woningbouwers

Met trots kunnen wij melden lid te zijn van het charter, wat je als bouwheer een pak garanties biedt en jouw belangen maximaal beschermen.  

Als lid van het Charter dienen wij aan een aantal voorwaarden te voldoen:

BCA is officieel erkend in categorie D, klasse 6. Op die manier bewijzen dat we op technisch, economisch en financieel vlak een gezonde onderneming zijn;

We engageren ons uitdrukkelijk om de bepalingen van de wet Breyne na te leven, waardoor je als bouwheer een heleboel wettelijke beschermingen geniet;

In geval van betwisting zullen we eerst proberen tot een minnelijke schikking te komen via een erkend en dus neutraal bemiddelaar.

 

Meer concreet zullen we je de volgende voordelen en garanties bieden:

 

1. Vaste prijs. Vooraf wordt er een totaalprijs vastgelegd, zodat je als koper weet hoeveel het project jou zal kosten.

2. Voorschot. Vóór de aanvang van de werken zijn er heel wat opstartkosten. Toch zullen we als lid van het Charter je maar maximaal 5 % van het contractbedrag als voorschot vragen.

3. Tussentijdse factuurbetalingen. Eens de werken bezig zijn betaal je enkel voor de reeds uitgevoerde werken, je betaalt vanaf dan m.a.w. geen voorschotten meer.

4. Oplevering. Een lid van het Charter hanteert 2 opleveringen. Eerst de voorlopige oplevering, waarbij je de gelegenheid krijgt opmerkingen te maken. Pas een jaar later, wanneer de woning een volledige winter heeft doorgemaakt, volgt de definitieve oplevering. In die tussenliggende periode heb je kunnen merken welke mankementen er eventueel nog aan de woning zijn, zodat we deze alsnog kunnen herstellen.

5. Waarborg. We stellen een financiële waarborg om onze verplichtingen na te komen. Indien het werk niet volledig of niet correct wordt uitgevoerd, dan dient deze borgtocht als schadeloosstelling.

 

Door het hanteren van dit soort garanties zullen een hele hoop mogelijke problemen reeds op voorhand verholpen worden. Je hebt er als koper dus alle belang bij om voor jouw belangrijke bouwproject scheep te gaan met een betrouwbaar vakman. Leden van het Charter engageren zich dat ze alle bovenstaande bepalingen naleven, en dit zal je ook in het contract dat je met ons afsluit kunnen nalezen.

 
/www.charterwoningbouw.be