facebook
VTM Wooninspiraties op bezoek bij BCA

VTM Wooninspiraties op bezoek bij BCA

Op 26 januari was de filmploeg van VTM voor het TV programma Wooninspiraties op bezoek bij BCA.

Een kort interview met Koen Andries, bestuurder met als doel de kijker te informeren over de verschillende mogelijkheden van het bouwen van een nieuwbouwwoning met een bouwfirma.  (Uitgezonden op 13 februari ’22 (VTM ) en 20 februari ’22 (VTM2) )

 

Interview

Kan je ons eens vertellen uit welke diverse formules mensen vandaag de dag kunnen kiezen om hun nieuwbouwwoning te realiseren?

Koen Andries: “Klassiek heb je de formule waar men eerst een architect aanstelt en vervolgens met diverse aannemerswerkt. Dit biedt echter niet de zekerheid van een vaste prijs of uitvoeringstermijn.

In de jaren 70 ontstond zo de sleutel op de deur formule. Hierbij wordt de algemeen aannemer reeds betrokken partij vanaf de ontwerpfase. Op deze manier wordt ook vanuit het budget een optimale woning ontworpen. Hieraan gekoppeld wordt de wet Breyne toegepast die de koper een maximale bescherming biedt. Zo krijgen de bouwers binnen een vaste termijn en prijs en dit verzekerd met een voltooïngswaarborg, hun woning instapklaar afgeleverd.

Vanaf de jaren 90 zijn door de schaarste aan gronden de bouwfirma’s ook verkavelaars geworden.

Door de hedendaagse bouwshift heeft het appartementsgebouw nu de bovenhand gekregen.
Hierbij worden de appartementen door een projectontwikkelaar gebouwd en kan de koper de binnenafwerking kiezen.”

Wat kan BCA in dit verhaal betekenen voor de mensen die een nieuwbouw wensen te realiseren?

Koen Andries: “Daar BCA reeds een kleine 50 jaar geleden werd opgericht door onze ouders, hebben wij stapsgewijs al deze formules uitgebouwd met een vast team. Wij hopen zo onze klanten via deze diverse systemen van hun ideale droomhuis te voorzien.”

Heraanleg op-en afrittencomplex in Aalter

Heraanleg op-en afrittencomplex in Aalter

Wanneer je een bezoek plant naar onze kantoren, hou dan rekening met de gewijzigde verkeerssituatie aan het op- en afrittencomplex in Aalter. {jcomments off} De heraanleg kan zorgen voor extra hinder en vertraging. De aanleg is opgedeeld in 3 fasen om de hinder tot een minimum te beperken. De verkeersituatie wijzigt dus regelmatig. Op de site van de gemeente vindt u de meest recente info terug : www.aalter.be/e40 De werken zijn gestart midden februari 2016 en duren tot in het voorjaar van 2019. De aanpassing van de verkeersituatie was onontbeerlijk om de mobiliteit te bevorderen en de veiligheid te waarborgen. Met 3 lokale rotondes en een fly-over van de E40 naar de N44 kiest het Agentschap Wegen en verkeer voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Er komen 2 nieuwe bruggen, daar waar de Steenweg Op Deinze en de Tieltsesteenweg onder de E40 gaan. Er wordt geïnvesteerd in een veilige fietsinfrastructuur met vrijliggende fietspaden en twee fietstunnels onder de rotondes. Er komt een carpoolparking en er zijn 2 bufferbekkens voorzien. Er is bewust gekozen om fiets-, auto- en vrachtverkeer zo veel mogelijk te scheiden om de veiligheid zoveel mogelijk te bevorderen.
{jcomments on}

wet-breyne

De Wet Breyne : Consumentenbescherming in de bouwsector

Woningbouwwet van 9 juli 1971

De wet-Breyne biedt de bouwer van een huis en de koper van een te bouwen woning (verkoop op plan, sleutel-op-de-deur) een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. Aannemers en projectontwikkelaars die het label van de Charter van de Woningbouwers dragen, verbinden zich ertoe strikt de wet-Breyne na te leven. Het label vormt een indicatie voor de betrouwbaarheid van de aannemer.

Het volledige toepassingsgebied komen uitgebreid aan bod in de folder:
“De Wet Breyne – Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA)”

Download pdf folder


Charter der woningbouwers

Charter der woningbouwers

Charter der Woningbouwers

Met trots kunnen wij melden lid te zijn van het charter, wat je als bouwheer een pak garanties biedt en jouw belangen maximaal beschermen.  

Als lid van het Charter dienen wij aan een aantal voorwaarden te voldoen:

BCA is officieel erkend in categorie D, klasse 6. Op die manier bewijzen dat we op technisch, economisch en financieel vlak een gezonde onderneming zijn;

We engageren ons uitdrukkelijk om de bepalingen van de wet Breyne na te leven, waardoor je als bouwheer een heleboel wettelijke beschermingen geniet;

In geval van betwisting zullen we eerst proberen tot een minnelijke schikking te komen via een erkend en dus neutraal bemiddelaar.

 

Meer concreet zullen we je de volgende voordelen en garanties bieden:

 

1. Vaste prijs. Vooraf wordt er een totaalprijs vastgelegd, zodat je als koper weet hoeveel het project jou zal kosten.

2. Voorschot. Vóór de aanvang van de werken zijn er heel wat opstartkosten. Toch zullen we als lid van het Charter je maar maximaal 5 % van het contractbedrag als voorschot vragen.

3. Tussentijdse factuurbetalingen. Eens de werken bezig zijn betaal je enkel voor de reeds uitgevoerde werken, je betaalt vanaf dan m.a.w. geen voorschotten meer.

4. Oplevering. Een lid van het Charter hanteert 2 opleveringen. Eerst de voorlopige oplevering, waarbij je de gelegenheid krijgt opmerkingen te maken. Pas een jaar later, wanneer de woning een volledige winter heeft doorgemaakt, volgt de definitieve oplevering. In die tussenliggende periode heb je kunnen merken welke mankementen er eventueel nog aan de woning zijn, zodat we deze alsnog kunnen herstellen.

5. Waarborg. We stellen een financiële waarborg om onze verplichtingen na te komen. Indien het werk niet volledig of niet correct wordt uitgevoerd, dan dient deze borgtocht als schadeloosstelling.

 

Door het hanteren van dit soort garanties zullen een hele hoop mogelijke problemen reeds op voorhand verholpen worden. Je hebt er als koper dus alle belang bij om voor jouw belangrijke bouwproject scheep te gaan met een betrouwbaar vakman. Leden van het Charter engageren zich dat ze alle bovenstaande bepalingen naleven, en dit zal je ook in het contract dat je met ons afsluit kunnen nalezen.

 
/www.charterwoningbouw.be