facebook
Nieuwbouwwoning aan 6% BTW?

Nieuwbouwwoning aan 6% BTW?

p

Bouwen aan 6%

In sommige gevallen kan je bouwen met een BTW-voordeel 6% in plaats van 21% indien de bouwheer voldoet aan de voorwaarden voor 6% btw bij afbraak- en heropbouw.

Lees hieronder aan welke voorwaarden je als bouwheer dient te voldoen.

Tijdelijk gunsttarief van 6 % BTW voor levering van woning na afbraak en heropbouw :

De programmawet van 20 december 2020 voorziet in artikel 15 § 3 met ingang van 1 januari 2021 als tijdelijke maatregel tot en met 31 december 2023 een gunsttarief van 6% BTW voor de levering van een heropgebouwde woning en het bijhorend terrein aan een particulier door een vastgoedpromotor indien het project vanaf de afbraak tot de levering van de woning door dezelfde belastingplichtige wordt uitgevoerd.

p

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 is het verlaagde btw-tarief van 6% uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen- als die van bouwpromotoren komen in aanmerking.

Om van dit gunsttarief te kunnen genieten dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

▪ de opeisbaarheid van de BTW op de levering moet zich voordoen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023;

▪ de woning is op het Belgisch grondgebied gelegen;

▪ de koper zal de woning als enige eigen woning aanwenden vanaf de eerste ingebruikneming. Hij moet er zonder uitstel zijn domicilie nemen, alsook deze domicilie vervolgens gedurende minstens 5 jaar behouden. Bij de beoordeling of de aangekochte woning de enige woning is van de koper worden zowel de in België gelegen goederen als deze die in het buitenland zijn gelegen in rekening gebracht. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met woningen waarvan de koper ingevolge erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is of een andere woning die heden de eigen woning is van de koper maar die uiterlijk tegen 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming van de heropgebouwde woning zal zijn verkocht;

▪ de woning mag maximaal een totale bewoonbare oppervlakte hebben van 200m²;

▪ de koper moet een natuurlijke persoon zijn;

▪ de promotor moet een verklaring indienen bij de fiscus, zoals vooropgesteld in art. 15, §3, 2de lid, 2° van de programmawet van 20 december 2020. Deze moet mede worden ondertekend door de koper (of de verkrijger van het zakelijk recht). Uit de verklaring moet blijken dat aan de voorwaarden is voldaan;

▪ de uitgereikte facturen moeten melding maken van die elementen die de toepassing van het 6%-tarief rechtvaardigen, desgevallend middels afschrift van de door de promotor ingediende verklaring.

 

 

VTM Wooninspiraties op bezoek bij BCA

VTM Wooninspiraties op bezoek bij BCA

Op 26 januari was de filmploeg van VTM voor het TV programma Wooninspiraties op bezoek bij BCA.

Een kort interview met Koen Andries, bestuurder met als doel de kijker te informeren over de verschillende mogelijkheden van het bouwen van een nieuwbouwwoning met een bouwfirma.  (Uitgezonden op 13 februari ’22 (VTM ) en 20 februari ’22 (VTM2) )

 

Interview

Kan je ons eens vertellen uit welke diverse formules mensen vandaag de dag kunnen kiezen om hun nieuwbouwwoning te realiseren?

Koen Andries: “Klassiek heb je de formule waar men eerst een architect aanstelt en vervolgens met diverse aannemerswerkt. Dit biedt echter niet de zekerheid van een vaste prijs of uitvoeringstermijn.

In de jaren 70 ontstond zo de sleutel op de deur formule. Hierbij wordt de algemeen aannemer reeds betrokken partij vanaf de ontwerpfase. Op deze manier wordt ook vanuit het budget een optimale woning ontworpen. Hieraan gekoppeld wordt de wet Breyne toegepast die de koper een maximale bescherming biedt. Zo krijgen de bouwers binnen een vaste termijn en prijs en dit verzekerd met een voltooïngswaarborg, hun woning instapklaar afgeleverd.

Vanaf de jaren 90 zijn door de schaarste aan gronden de bouwfirma’s ook verkavelaars geworden.

Door de hedendaagse bouwshift heeft het appartementsgebouw nu de bovenhand gekregen.
Hierbij worden de appartementen door een projectontwikkelaar gebouwd en kan de koper de binnenafwerking kiezen.”

Wat kan BCA in dit verhaal betekenen voor de mensen die een nieuwbouw wensen te realiseren?

Koen Andries: “Daar BCA reeds een kleine 50 jaar geleden werd opgericht door onze ouders, hebben wij stapsgewijs al deze formules uitgebouwd met een vast team. Wij hopen zo onze klanten via deze diverse systemen van hun ideale droomhuis te voorzien.”

Betaalbaar bouwen

Betaalbaar bouwen

Betaalbaar bouwen

Betaalbaar bouwen

We dromen allemaal van een eigen huis dat er volledig naar onze persoonlijke voorkeur uitziet. Voor velen onder ons, blijft dit helaas bij een droom omwille van de hoge kosten die hiermee gepaard gaan. De grondprijzen stijgen elk jaar en ook de bouwmaterialen blijven niet achter. Toch is het, óók met een klein budget, mogelijk om je eigen stekje te bouwen. Lees hieronder hoe betaalbaar bouwen in zijn werk gaat!

Hoe kan je goedkoop bouwen?

Kwalitatief bouwen met een beperkt budget, lijkt voor velen, een erg moeilijke opdracht. Desondanks, is dit perfect realiseerbaar. Je dient enkel rekening te houden met de volgende factoren om je bouwkosten zoveel mogelijk te drukken.

 • Wees tevreden met een eenvoudige, relatief kleine, constructie: Vermijd ingewikkelde bouwconstructies met uivormige ramen, torentjes op het dak, drie verschillende soorten stenen… enzovoort. Ga in plaats daarvan voor een standaardconstructie. Een klein, simpel huis bespaart je een hoop geld zowel tijdens de constructie, als tijdens het bewonen.
 • Vergelijk meerdere aannemers: Ga het prijsverschil na bij verschillende aannemers alvorens over te gaan tot een aankoop.
 • Betaalbare afwerking: Vergelijk de prijzen tussen meerdere loodgieters, schilders, meubelzaken…enzovoort om naast betaalbaar bouwen, ook te genieten van een betaalbaar interieur.

Al deze factoren in acht moeten nemen, kan een erg moeizaam en tijdrovend proces zijn, vooral als je hier geen ervaring mee hebt. Daarom is het raadzaam dit aan vakmensen over te laten. Een totaalaannemer kan je hier een aardig handje bij helpen.

Voordelen van een totaalaannemer

 • Vaste prijs: Een totaalaannemer draagt op een positieve manier bij aan “goedkoop bouwen” omdat ze steeds met vaste prijzen werken. Onverwachte kosten, zoals het trekken van extra elektriciteitskabels bijvoorbeeld, zijn uit den boze.
 • Volledige opvolging: Totaalaannemers zijn gespecialiseerd in kwalitatief bouwen van A tot Z. Je hoeft zelf niet achter de elektricien of achter de timmerman aan te lopen om een bepaalde klus gedaan te krijgen. De sleutel-op-de-deur-firma ontfermt zich over alles, van aan de ruwbouw tot aan het allerlaatste decoratief detail. Met al je vragen, kan je simpelweg bij één en dezelfde aannemer terecht.
 • Korte bouwtermijn: Sleutel-op-de-deur-firma’s verbinden zich ertoe, het volledige project, binnen een vrij korte tijdspanne klaar te hebben. Zo kan jij sneller genieten van jouw spiksplinternieuwe woning!
 • Toepassing van de wet Breyne: De wet Breyne biedt een uitgebreide bescherming aan alle (kandidaat-)bouwers die
een woning willen laten bouwen, aan diegenen die een te bouwen woning kopen en aan hen die een woning waarvan de aanbouw reeds gestart is, kopen. Deze wet is van toepassing op sleutel-op-de-deurcontracten. In deze wet zijn o.a. de volgende zaken bepaald: het te betalen voorschot mag maximaal 5% van het totaalbedrag bedragen, duidelijke omschrijvingen i.v.m. de aansprakelijkheid, financiële garanties indien de totaalaannemer failliet verklaard zou worden… enzovoort.
 • Tienjarige aansprakelijkheid: We weten allemaal dat de meerderheid van de woninggebreken, meestal pas jaren later, tevoorschijn komen. Als je beroep doet op een totaalaannemer, kan deze gedurende tien jaar verantwoordelijk gehouden worden. Wel dient er uiteraard nagegaan te worden of de fout daadwerkelijk veroorzaakt is door de bouwfirma.
 • Budgetvriendelijk bouwen is dus wél mogelijk, vooral wanneer je voor het sleutel-op-de-deur principe kiest!

  Bouwstart Lochristi Stationsstraat

  Bouwstart Lochristi Stationsstraat

  Deze week gestart met de eerste woning in de Stationsstraat in Lochristi. Op deze prachtige en unieke locatie nabij het centrum van Lochristi wordt de eerste steen gelegd van deze moderne villa.

  De villa wordt volledig onderkelderd. De volledig ter plaatse gegoten betonkelder; zie foto’s

   

  Er is gekozen voor een speciale gevelsteen van Terca; Wasserstrich Special grijs, toon op toon gevoegd.  Een steen die op traditonele wijze in mortelbed geplaatst wordt, maar het uitzicht heeft van een verlijmde (voegloze) gevelsteen.