facebook

Charter der Woningbouwers

Met trots kunnen wij melden lid te zijn van het charter, wat je als bouwheer een pak garanties biedt en jouw belangen maximaal beschermen.  

Als lid van het Charter dienen wij aan een aantal voorwaarden te voldoen:

BCA is officieel erkend in categorie D, klasse 6. Op die manier bewijzen dat we op technisch, economisch en financieel vlak een gezonde onderneming zijn;

We engageren ons uitdrukkelijk om de bepalingen van de wet Breyne na te leven, waardoor je als bouwheer een heleboel wettelijke beschermingen geniet;

In geval van betwisting zullen we eerst proberen tot een minnelijke schikking te komen via een erkend en dus neutraal bemiddelaar.

 

Meer concreet zullen we je de volgende voordelen en garanties bieden:

 

1. Vaste prijs. Vooraf wordt er een totaalprijs vastgelegd, zodat je als koper weet hoeveel het project jou zal kosten.

2. Voorschot. Vóór de aanvang van de werken zijn er heel wat opstartkosten. Toch zullen we als lid van het Charter je maar maximaal 5 % van het contractbedrag als voorschot vragen.

3. Tussentijdse factuurbetalingen. Eens de werken bezig zijn betaal je enkel voor de reeds uitgevoerde werken, je betaalt vanaf dan m.a.w. geen voorschotten meer.

4. Oplevering. Een lid van het Charter hanteert 2 opleveringen. Eerst de voorlopige oplevering, waarbij je de gelegenheid krijgt opmerkingen te maken. Pas een jaar later, wanneer de woning een volledige winter heeft doorgemaakt, volgt de definitieve oplevering. In die tussenliggende periode heb je kunnen merken welke mankementen er eventueel nog aan de woning zijn, zodat we deze alsnog kunnen herstellen.

5. Waarborg. We stellen een financiële waarborg om onze verplichtingen na te komen. Indien het werk niet volledig of niet correct wordt uitgevoerd, dan dient deze borgtocht als schadeloosstelling.

 

Door het hanteren van dit soort garanties zullen een hele hoop mogelijke problemen reeds op voorhand verholpen worden. Je hebt er als koper dus alle belang bij om voor jouw belangrijke bouwproject scheep te gaan met een betrouwbaar vakman. Leden van het Charter engageren zich dat ze alle bovenstaande bepalingen naleven, en dit zal je ook in het contract dat je met ons afsluit kunnen nalezen.

 
/www.charterwoningbouw.be