facebook

Heraanleg op-en afrittencomplex in Aalter

Wanneer je een bezoek plant naar onze kantoren, hou dan rekening met de gewijzigde verkeerssituatie aan het op- en afrittencomplex in Aalter. {jcomments off} De heraanleg kan zorgen voor extra hinder en vertraging. De aanleg is opgedeeld in 3 fasen om de hinder tot een minimum te beperken. De verkeersituatie wijzigt dus regelmatig. Op de site van de gemeente vindt u de meest recente info terug : www.aalter.be/e40 De werken zijn gestart midden februari 2016 en duren tot in het voorjaar van 2019. De aanpassing van de verkeersituatie was onontbeerlijk om de mobiliteit te bevorderen en de veiligheid te waarborgen. Met 3 lokale rotondes en een fly-over van de E40 naar de N44 kiest het Agentschap Wegen en verkeer voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Er komen 2 nieuwe bruggen, daar waar de Steenweg Op Deinze en de Tieltsesteenweg onder de E40 gaan. Er wordt geïnvesteerd in een veilige fietsinfrastructuur met vrijliggende fietspaden en twee fietstunnels onder de rotondes. Er komt een carpoolparking en er zijn 2 bufferbekkens voorzien. Er is bewust gekozen om fiets-, auto- en vrachtverkeer zo veel mogelijk te scheiden om de veiligheid zoveel mogelijk te bevorderen.
{jcomments on}