facebook

astene | beekstraat

Het project

Bouwen aan 6% btw ipv 21%? Het kan, voor de rappe beslissers.

Laatste 2 bouwgronden gelegen op de hoek van de Beekstraat en de Pennemanstraat in Astene.

Architectuur, indeling en afwerking van de woning volledig 100% te personaliseren.
Bouwstijl is reeds bepaald door de aanpalende woning. 

Interesse of vragen?
Vul het contactformulier in en onze bouwadviseur bezorg je alle informatie. 

Lees hier of je voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het bouwen aan 6% BTW

Tijdelijk gunsttarief van 6 % BTW voor levering van woning na afbraak en heropbouw :

De programmawet van 20 december 2020 voorziet in artikel 15 § 3 met ingang van 1 januari 2021 als tijdelijke maatregel tot en met 31 december 2022 een gunsttarief van 6% BTW voor de levering van een heropgebouwde woning en het bijhorend terrein aan een particulier door een vastgoedpromotor indien het project vanaf de afbraak tot de levering van de woning door dezelfde belastingplichtige wordt uitgevoerd.

Om van dit gunsttarief te kunnen genieten dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

▪ de opeisbaarheid van de BTW op de levering moet zich voordoen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022;

▪ de woning is op het Belgisch grondgebied gelegen;

▪ de koper zal de woning als enige eigen woning aanwenden vanaf de eerste ingebruikneming. Hij moet er zonder uitstel zijn domicilie nemen, alsook deze domicilie vervolgens gedurende minstens 5 jaar behouden. Bij de beoordeling of de aangekochte woning de enige woning is van de koper worden zowel de in België gelegen goederen als deze die in het buitenland zijn gelegen in rekening gebracht. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met woningen waarvan de koper ingevolge erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is of een andere woning die heden de eigen woning is van de koper maar die uiterlijk tegen 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming van de heropgebouwde woning zal zijn verkocht;

▪ de woning mag maximaal een totale bewoonbare oppervlakte hebben van 200m²;

▪ de koper moet een natuurlijke persoon zijn;

▪ de promotor moet een verklaring indienen bij de fiscus, zoals vooropgesteld in art. 15, §3, 2de lid, 2° van de programmawet van 20 december 2020. Deze moet mede worden ondertekend door de koper (of de verkrijger van het zakelijk recht). Uit de verklaring moet blijken dat aan de voorwaarden is voldaan;

▪ de uitgereikte facturen moeten melding maken van die elementen die de toepassing van het 6%-tarief rechtvaardigen, desgevallend middels afschrift van de door de promotor ingediende verklaring.

Ligging

Overzicht aanbod

p

Bouwen aan 6%

Bouwen op deze percelen kan met een BTW-voordeel 6% in plaats van 21%
indien de bouwheer voldoet aan de voorwaarden voor 6% btw bij afbraak- en heropbouw.

Voor meer informatie en de voorwaarden om van dit grote prijsvoordeel te kunnen genieten, kan je ons een bericht sturen via onderstaand contactformulier.

Lot 29A

Specificaties:

 • Type: HOB
 • Oriëntatie: NW
 • Oppervlakte: 399 m²

Prijs: € 111.720*
 * Prijs is excl. kosten registratie en notaris

Lot 27A

Specificaties:

 • Type: HOB
 • Oriëntatie: NW
 • Oppervlakte: 510 m²

Prijs: € 142.800*
 * Prijs is excl. kosten registratie en notaris

 

Info aanvragen

  Ik heb interesse in:
  Ik wens graag meer info te ontvangen over:
  Waar ken je ons van?

  Indien niet in de lijst: