facebook

2 Prachtig nieuw te bouwen woningen met 15% BTW voordeel in hartje Torhout

Ontdek nu jouw moderne en tijdloze droomwoning in hartje Torhout.
De centrale ligging zorgt ervoor dat je overal vlot en snel op bestemming bent, zowel al wandelend als via de nieuw aangelegde velostrade, waardoor station, scholen, bakkers én winkels goed bereikbaar zijn. Ook op 10min van de E403.

De woningen komen in aanmerking voor het verlaagde BTW tarief van 6% voor afbraak en heropbouw.
Daardoor geniet je als koper van een voordeel van 15% BTW op de aankoop, wat neerkomt op een besparing van +/- € 38.000 indien je voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Lees hier of je voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het bouwen aan 6% BTW

Tijdelijk gunsttarief van 6 % BTW voor levering van woning na afbraak en heropbouw :

De programmawet van 20 december 2020 voorziet in artikel 15 § 3 met ingang van 1 januari 2021 als tijdelijke maatregel tot en met 31 december 2022 een gunsttarief van 6% BTW voor de levering van een heropgebouwde woning en het bijhorend terrein aan een particulier door een vastgoedpromotor indien het project vanaf de afbraak tot de levering van de woning door dezelfde belastingplichtige wordt uitgevoerd.

Om van dit gunsttarief te kunnen genieten dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

▪ de opeisbaarheid van de BTW op de levering moet zich voordoen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022;

▪ de woning is op het Belgisch grondgebied gelegen;

▪ de koper zal de woning als enige eigen woning aanwenden vanaf de eerste ingebruikneming. Hij moet er zonder uitstel zijn domicilie nemen, alsook deze domicilie vervolgens gedurende minstens 5 jaar behouden. Bij de beoordeling of de aangekochte woning de enige woning is van de koper worden zowel de in België gelegen goederen als deze die in het buitenland zijn gelegen in rekening gebracht. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met woningen waarvan de koper ingevolge erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is of een andere woning die heden de eigen woning is van de koper maar die uiterlijk tegen 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming van de heropgebouwde woning zal zijn verkocht;

▪ de woning mag maximaal een totale bewoonbare oppervlakte hebben van 200m²;

▪ de koper moet een natuurlijke persoon zijn;

▪ de promotor moet een verklaring indienen bij de fiscus, zoals vooropgesteld in art. 15, §3, 2de lid, 2° van de programmawet van 20 december 2020. Deze moet mede worden ondertekend door de koper (of de verkrijger van het zakelijk recht). Uit de verklaring moet blijken dat aan de voorwaarden is voldaan;

▪ de uitgereikte facturen moeten melding maken van die elementen die de toepassing van het 6%-tarief rechtvaardigen, desgevallend middels afschrift van de door de promotor ingediende verklaring.

Ter illustratie vind je hier alvast een mogelijke woning die op dit perceel ontworpen werd. Lastenboek en plannen zijn beschikbaar.

Wens je liever volledig op maat en naar eigen smaak jouw woning te bouwen op dit perceel dan is dat ook mogelijk. Onze bouwadviseurs ontvangen je graag en beantwoorden met plezier al jouw vragen.

Lot 1

Type bebouwing : Half open
Oppervlakte perceel : 555 m²
Oriëntatie : Oost
E-peil: 30
Prijs: op aanvraag

* prijs excl. Notariskosten, registratierechten en btw op constructie & infra – incl. kost infrastructuur, architect, EPB + veiligheidscoördinator
en onder voorbehoud van prijsstijgingen grondstoffen

 

 • Ruime bewoonbare oppervlakte
 • 3 slaapkamers + grote bruikbare zolder
 • Binnenafwerking volledig naar keuze
 • Zonnepanelen
 • Instapklaar afgewerkt
 • Optioneel afgewerkte carport en fietsenberging
Lot 2

Type bebouwing : Half open
Oppervlakte perceel : 348 m²
Oriëntatie : Oost
E-peil: 30
Prijs: op aanvraag

* prijs excl. Notariskosten, registratierechten en btw op constructie & infra – incl. kost infrastructuur, architect, EPB + veiligheidscoördinator
en onder voorbehoud van prijsstijgingen grondstoffen

 

 • Ruime bewoonbare oppervlakte
 • 3 slaapkamers + grote bruikbare zolder
 • Binnenafwerking volledig naar keuze
 • Zonnepanelen
 • Instapklaar afgewerkt
 • Optioneel afgewerkte carport en fietsenberging
p

Bouwen aan 6%

Bouwen op deze percelen kan met een BTW-voordeel 6% in plaats van 21%
indien de bouwheer voldoet aan de voorwaarden voor 6% btw bij afbraak- en heropbouw.

Voor meer informatie en de voorwaarden om van dit grote prijsvoordeel te kunnen genieten, kan je ons een bericht sturen via onderstaand contactformulier.

Bouwen zonder zorgen dankzij het charter der woningbouwers charter der woningbouwers

LIGGING

vraag meer informatie aan

  Ik heb interesse in:
  Ik wens graag meer info te ontvangen over:
  Waar ken je ons van?

  Indien niet in de lijst:

  p

  Bouwen zonder bouwplicht

  Deze gronden kunnen ook zonder woning aangekocht worden. Neem gerust contact op voor meer informatie hieromtrent.