facebook

TORHOUT | TUINSTRAAT
2 loten half open bebouwing

 

Bouwgrond te koop in Torhout.

De bouwgronden die te koop worden aangeboden in Torhout, zijn zeer centraal gelegen en op wandelafstand van het station (700m).  Beide percelen zijn geschikt voor het bouwen van een riante stadswoning met maar liefst 3 bouwlagen en een carport.

Mogelijkheid tot aankoop grond zonder bouwplicht!

Grondoppervlakte van de bouwgronden

Op zoek naar een nieuwbouwwoning met een grote tuin om met het hele gezin te kunnen genieten?  Anders dan de vele nieuwbouwprojecten die in Torhout te koop worden aangeboden, kan je hier nog écht genieten van een volwaardige tuin.

Full Casco of Instapklaar ?

Bouwen doe je met ons enkel volledig op maat.  Maatwerk betekent niet persé duur, maar wil zeggen dat wij luisteren naar jouw behoeften en mogelijkheden en hiermee aan de slag gaan om een tot een volledig op je gezin afgestemde woning te ontwerpen.

Ben je een doe-het-zelver?  Of neem je graag de zaken in eigen handen?  Ook dat is geen probleem.  Je kiest voor een full casco woning, wat betekent dat je woning langs de buitenzijde tot in de puntjes wordt afgewerkt en je jouw woning langs binnen helemaal zelf kan afwerken op je eigen tempo.

Liever geen zorgen en onmiddellijk verhuizen naar een instapklare woning?  Ook dat behoort tot de mogelijkheden.  Wij zorgen voor een zorgeloos verloop van het volledige bouwproces van a tot z en binnen de vooropgestelde opleveringstermijn en volgens de contractueel vastgelegde prijs. (Wet Breyne)

 

Bouwen zonder zorgen dankzij het charter der woningbouwers charter der woningbouwers

p

Bouwen aan 6%

Bouwen op deze percelen kan met een BTW-voordeel 6% in plaats van 21%
indien de bouwheer voldoet aan de voorwaarden voor 6% btw bij afbraak- en heropbouw.

Voor meer informatie en de voorwaarden om van dit grote prijsvoordeel te kunnen genieten, kan je ons een bericht sturen via onderstaand contactformulier.

Lees hier of je voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het bouwen aan 6% BTW

Tijdelijk gunsttarief van 6 % BTW voor levering van woning na afbraak en heropbouw :

De programmawet van 20 december 2020 voorziet in artikel 15 § 3 met ingang van 1 januari 2021 als tijdelijke maatregel tot en met 31 december 2022 een gunsttarief van 6% BTW voor de levering van een heropgebouwde woning en het bijhorend terrein aan een particulier door een vastgoedpromotor indien het project vanaf de afbraak tot de levering van de woning door dezelfde belastingplichtige wordt uitgevoerd.

Om van dit gunsttarief te kunnen genieten dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

▪ de opeisbaarheid van de BTW op de levering moet zich voordoen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022;

▪ de woning is op het Belgisch grondgebied gelegen;

▪ de koper zal de woning als enige eigen woning aanwenden vanaf de eerste ingebruikneming. Hij moet er zonder uitstel zijn domicilie nemen, alsook deze domicilie vervolgens gedurende minstens 5 jaar behouden. Bij de beoordeling of de aangekochte woning de enige woning is van de koper worden zowel de in België gelegen goederen als deze die in het buitenland zijn gelegen in rekening gebracht. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met woningen waarvan de koper ingevolge erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is of een andere woning die heden de eigen woning is van de koper maar die uiterlijk tegen 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming van de heropgebouwde woning zal zijn verkocht;

▪ de woning mag maximaal een totale bewoonbare oppervlakte hebben van 200m²;

▪ de koper moet een natuurlijke persoon zijn;

▪ de promotor moet een verklaring indienen bij de fiscus, zoals vooropgesteld in art. 15, §3, 2de lid, 2° van de programmawet van 20 december 2020. Deze moet mede worden ondertekend door de koper (of de verkrijger van het zakelijk recht). Uit de verklaring moet blijken dat aan de voorwaarden is voldaan;

▪ de uitgereikte facturen moeten melding maken van die elementen die de toepassing van het 6%-tarief rechtvaardigen, desgevallend middels afschrift van de door de promotor ingediende verklaring.

vraag meer informatie aan

  Ik heb interesse in:
  Ik wens graag meer info te ontvangen over:
  Waar ken je ons van?

  Indien niet in de lijst:

  LIGGING

  Lot 1
  BCA-definitief-verkavelingsplan-lot1-torhout-tuinstraat

   

  Totale grondoppervlakte : 555 m²

  Breedte perceel : 9,25 m

  Prijs: 149 850 euro*

   

  * prijs excl. notaris en registratie

  Lot 2
  BCA-definitief-verkavelingsplan-lot2-torhout-tuinstraat

   

  Totale grondoppervlakte : 348 m²

  Breedte perceel : 9,25 m

  Prijs: 115 375 euro*

   

  * prijs excl. notaris en registratie