facebook
Nieuwbouwwoning aan 6% BTW?

Nieuwbouwwoning aan 6% BTW?

p

Bouwen aan 6%

In sommige gevallen kan je bouwen met een BTW-voordeel 6% in plaats van 21% indien de bouwheer voldoet aan de voorwaarden voor 6% btw bij afbraak- en heropbouw.

Lees hieronder aan welke voorwaarden je als bouwheer dient te voldoen.

Tijdelijk gunsttarief van 6 % BTW voor levering van woning na afbraak en heropbouw :

De programmawet van 20 december 2020 voorziet in artikel 15 § 3 met ingang van 1 januari 2021 als tijdelijke maatregel tot en met 31 december 2023 een gunsttarief van 6% BTW voor de levering van een heropgebouwde woning en het bijhorend terrein aan een particulier door een vastgoedpromotor indien het project vanaf de afbraak tot de levering van de woning door dezelfde belastingplichtige wordt uitgevoerd.

p

Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 is het verlaagde btw-tarief van 6% uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen- als die van bouwpromotoren komen in aanmerking.

Om van dit gunsttarief te kunnen genieten dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

▪ de opeisbaarheid van de BTW op de levering moet zich voordoen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023;

▪ de woning is op het Belgisch grondgebied gelegen;

▪ de koper zal de woning als enige eigen woning aanwenden vanaf de eerste ingebruikneming. Hij moet er zonder uitstel zijn domicilie nemen, alsook deze domicilie vervolgens gedurende minstens 5 jaar behouden. Bij de beoordeling of de aangekochte woning de enige woning is van de koper worden zowel de in België gelegen goederen als deze die in het buitenland zijn gelegen in rekening gebracht. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met woningen waarvan de koper ingevolge erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is of een andere woning die heden de eigen woning is van de koper maar die uiterlijk tegen 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming van de heropgebouwde woning zal zijn verkocht;

▪ de woning mag maximaal een totale bewoonbare oppervlakte hebben van 200m²;

▪ de koper moet een natuurlijke persoon zijn;

▪ de promotor moet een verklaring indienen bij de fiscus, zoals vooropgesteld in art. 15, §3, 2de lid, 2° van de programmawet van 20 december 2020. Deze moet mede worden ondertekend door de koper (of de verkrijger van het zakelijk recht). Uit de verklaring moet blijken dat aan de voorwaarden is voldaan;

▪ de uitgereikte facturen moeten melding maken van die elementen die de toepassing van het 6%-tarief rechtvaardigen, desgevallend middels afschrift van de door de promotor ingediende verklaring.

 

 

Betaalbaar bouwen

Betaalbaar bouwen

Betaalbaar bouwen

Betaalbaar bouwen

We dromen allemaal van een eigen huis dat er volledig naar onze persoonlijke voorkeur uitziet. Voor velen onder ons, blijft dit helaas bij een droom omwille van de hoge kosten die hiermee gepaard gaan. De grondprijzen stijgen elk jaar en ook de bouwmaterialen blijven niet achter. Toch is het, óók met een klein budget, mogelijk om je eigen stekje te bouwen. Lees hieronder hoe betaalbaar bouwen in zijn werk gaat!

Hoe kan je goedkoop bouwen?

Kwalitatief bouwen met een beperkt budget, lijkt voor velen, een erg moeilijke opdracht. Desondanks, is dit perfect realiseerbaar. Je dient enkel rekening te houden met de volgende factoren om je bouwkosten zoveel mogelijk te drukken.

 • Wees tevreden met een eenvoudige, relatief kleine, constructie: Vermijd ingewikkelde bouwconstructies met uivormige ramen, torentjes op het dak, drie verschillende soorten stenen… enzovoort. Ga in plaats daarvan voor een standaardconstructie. Een klein, simpel huis bespaart je een hoop geld zowel tijdens de constructie, als tijdens het bewonen.
 • Vergelijk meerdere aannemers: Ga het prijsverschil na bij verschillende aannemers alvorens over te gaan tot een aankoop.
 • Betaalbare afwerking: Vergelijk de prijzen tussen meerdere loodgieters, schilders, meubelzaken…enzovoort om naast betaalbaar bouwen, ook te genieten van een betaalbaar interieur.

Al deze factoren in acht moeten nemen, kan een erg moeizaam en tijdrovend proces zijn, vooral als je hier geen ervaring mee hebt. Daarom is het raadzaam dit aan vakmensen over te laten. Een totaalaannemer kan je hier een aardig handje bij helpen.

Voordelen van een totaalaannemer

 • Vaste prijs: Een totaalaannemer draagt op een positieve manier bij aan “goedkoop bouwen” omdat ze steeds met vaste prijzen werken. Onverwachte kosten, zoals het trekken van extra elektriciteitskabels bijvoorbeeld, zijn uit den boze.
 • Volledige opvolging: Totaalaannemers zijn gespecialiseerd in kwalitatief bouwen van A tot Z. Je hoeft zelf niet achter de elektricien of achter de timmerman aan te lopen om een bepaalde klus gedaan te krijgen. De sleutel-op-de-deur-firma ontfermt zich over alles, van aan de ruwbouw tot aan het allerlaatste decoratief detail. Met al je vragen, kan je simpelweg bij één en dezelfde aannemer terecht.
 • Korte bouwtermijn: Sleutel-op-de-deur-firma’s verbinden zich ertoe, het volledige project, binnen een vrij korte tijdspanne klaar te hebben. Zo kan jij sneller genieten van jouw spiksplinternieuwe woning!
 • Toepassing van de wet Breyne: De wet Breyne biedt een uitgebreide bescherming aan alle (kandidaat-)bouwers die
een woning willen laten bouwen, aan diegenen die een te bouwen woning kopen en aan hen die een woning waarvan de aanbouw reeds gestart is, kopen. Deze wet is van toepassing op sleutel-op-de-deurcontracten. In deze wet zijn o.a. de volgende zaken bepaald: het te betalen voorschot mag maximaal 5% van het totaalbedrag bedragen, duidelijke omschrijvingen i.v.m. de aansprakelijkheid, financiële garanties indien de totaalaannemer failliet verklaard zou worden… enzovoort.
 • Tienjarige aansprakelijkheid: We weten allemaal dat de meerderheid van de woninggebreken, meestal pas jaren later, tevoorschijn komen. Als je beroep doet op een totaalaannemer, kan deze gedurende tien jaar verantwoordelijk gehouden worden. Wel dient er uiteraard nagegaan te worden of de fout daadwerkelijk veroorzaakt is door de bouwfirma.
 • Budgetvriendelijk bouwen is dus wél mogelijk, vooral wanneer je voor het sleutel-op-de-deur principe kiest!

  Waar op letten bij afsluiten van een woonkrediet

  Waar op letten bij afsluiten van een woonkrediet

  De aankoop van een woning is wellicht een van de grootste aankopen in je leven.

  {jcomments off} Het aangaan van een woonkrediet bij de juiste bank is hierbij zeer bepalend. Momenteel kunnen we genieten van zeer lage rentevoeten maar toch kunnen enkele tienden van een procent grote verschillen veroorzaken.

  Op welke manier en waar moet je op letten in je zoektocht naar het beste woonkrediet?

  Ga je alle banken afschuimen of ga je onderhandelen bij je eigen bank en het aanbod van andere banken tegen hen uitspelen om het beste tarief te krijgen?

  In ieder geval is het een behoorlijk intensieve zoektocht en daarenboven heb je geen garantie daadwerkelijk de meest voordelige formule gekozen te hebben. Er zijn namelijk heel wat andere factoren buiten de rentevoet die mee het totale kostenplaatje bepalen.

  Enkele niet-onbelangrijke zaken waarbij je best rekening houdt :

  Het totale kostenplaatje

  Staar je niet blind op de rentevoet, maar vraag ook na welke extra voorwaarden de bank oplegt. Vaak wordt gevraagd om een dure schuldsaldo, brandverzekering af te sluiten. Een rekening te openen, loondomiciliering, enz… Dergelijke kosten kunnen tot 40% oplopen.

  Opgelet voor boetes en dure nevenproducten

  Maar al te vaak bieden banken een mooie rentevoet aan, lager dan gangbaar, maar hangt dit onlosmakelijk vast aan dure verzekeringen. Wanneer je dit pas te laat realiseert en deze dure verzekering wilt opzeggen in ruil voor meer interessante formules, hangt daar meestal een duur prijskaartje aan vast. Vaak verlies je dan je voordelige rentevoet.

  Vraag dus op voorhand naar alle risico’s verbonden met het woonkrediet. De nieuwe wet Peeters laat het gebruik van de gebundelde verkoop – aan het krediet gelinkte nevenproducten – nog steeds toe.
  Niettegenstaande de nieuwe wet van Kris Peeters (01/01/2016) , verplicht de kredietgevers om de volledige kostprijs van een krediet aan de consumenten mee te delen en ze moeten hen ook wijzen op de eraan verbonden risico’s. Die verplichte informatie komt meestal te laat, wanneer de bank een krediet aanbiedt. Je bent op dat moment al op een punt gekomen waar je moeten betalen, want een dergelijk kredietaanbod is niet gratis.


  Online woonlening afsluiten wordt populairder

  Online woonlening afsluiten wordt populairder

  “Stijging aantal digitale woningkredieten” {jcomments off}

  Naast de courante bankverrichtingen willen steeds meer Belgen ook het afsluiten van een woonlening zoveel mogelijk digitaal laten verlopen. Dat bericht De Tijd vorige week.

  Hello home! – het digitale merk van BNP Paribas Fortis – zag in de eerste helft van het jaar het aantal kredietaanvragen verdrievoudigen. Bij KBC wordt 17 procent van de woningkredieten digitaal opgestart. Meer dan een op de drie kooplustige Belgen zegt bereid te zijn een woonkrediet online aan te gaan. En als de rentevoet van zo’n krediet voordeliger is, dan loopt dat op tot 56 procent, blijkt uit een onderzoek in opdracht van Hello bank! bij een representatief staal van ruim 1.500 Belgen op zoek naar een woning. bron: Immoproxio.be – Belga